REFLECTION AND
GOAL SETTING
DEVELOP LEARNING
AND SOCIAL SKILLS
hl1

Tuition Fee

  12 – 18 tháng 18 – 24 tháng 24 – 36 tháng Hơn 3 tuổi
Chương trình Super Me –Tiếng Việt chất lượng cao 7,000,000 VNĐ/tháng 6,500,000 VNĐ/tháng 6,000,000 VNĐ/tháng 5,500,000 VNĐ/tháng
Chương trình song ngữ 9,000,000 VND/tháng 8,500,000 VND/tháng 8,500,000 VND/tháng 8,000,000 VNĐ/tháng
Chương trình quốc tế 13,000,000 VND/tháng 12,500,000 VND/tháng 12,000,000 VND/tháng 11,000,000 VNĐ/tháng

Phí nhập học: 3.000.000 VND/năm

Phí nhập học là phí đóng một lần duy nhất trong cả quá trình trẻ học liên tục tại Super Me.. Phí này không chuyển nhượng trong mọi trường hợp.

Học phí

Học phí được thu vào mỗi đầu học kỳ, nhà trường sẽ gửi thông báo về mức học phí chính xác trong vòng 2 tuần trước khi bắt đầu học kỳ mới

Học Phí cho Năm Học

Thời gian đóng phí Kì học 3 tháng Kì Học 6 tháng Đóng Theo Năm Học Kì Hè tháng 6 7 8
Giảm 3% Giảm 6%

Tiền Ăn

Tiền ăn sẽ không tính trong các ngày nghỉ lễ, Tết. Nếu có bất kỳ thay đổi nào về tiền ăn, nhà trường sẽ thông báo cho phụ huynh trước 01 tháng

Tiền ăn trung bình hàng tháng: 1.500.000 VND / tháng (50.000 / ngày), bao gồm ăn sáng, ăn nhẹ buổi sáng, ăn trưa, ăn tối.

Phí cho các bữa ăn sẽ được khấu trừ cho bất kỳ một ngày nghỉ học , mà chỉ xảy ra khi cha mẹ thông báo cho nhà trường về lịch báo nghỉ của con trước 09:00 vào ngày vắng mặt .

Phí có thể thay đổi theo thời điểm.