GIÁ TRỊ CỐT LÕI-TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Khám phá thói quen và hành vi học tập của con bạn thông qua tương tác xã hội và phát triển thế chất, Super Me đưa ra ý tưởng học tập tươi mới qua hình thức học mà chơi , chơi mà học cùng các hoạt động thể chất da dạng để giúp trẻ có thể phát triển theo khả năng bẩm sinh và khám phá các giá trị của bản thân và biết yêu trân trọng bản thân cũng như những người khác.

rounded_img

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

Chúng tôi có một niềm tin mạnh mẽ rằng mỗi trẻ em là một cá thể độc đáo, một người sở hữu các tài năng bẩm sinh từ hành vi, nhận thức, trí khôn tới khả năng về thể chất .Với triết lí lấy học sinh làm trung tâm , Super Me đáp ứng các nhu cầu cá nhân của trẻ là được học, được sáng tạo, được tự nhận thức và phát triển bản thân để chuẩn bị hành trang cho các em từ kiến thức, thể chất và tinh thần vững tin bước một thế giới thử thách và biến đổi không  ngừng

Chương trình học phát triển tiềm năng của trẻ qua quá trình:

  • 1. Tăng cường sức khỏe thể chất
  • 2. Kích thích học tập đồng nhất giữa năng lực nhận thức ( lý thuyết) và năng lực phi nhận thức ( các giá trị cần phát triển)
  • 3. Cân bằng về mặt tình cảm và tinh thần
  • 4. Giá trị xã hội và đạo đức kết hợp với các giá trị của cộng đồng.